ĐĂNG NHẬP
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất ?
ĐĂNG NHẬP
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Viết bài review
ĐĂNG NHẬP
Chưa có tài khoản? Đăng ký

PT

Phương Thanh
08/05/2022

Hầm gửi xe Opal

ĐĂNG NHẬP
Chưa có tài khoản? Đăng ký

PT

Phương Thanh
08/05/2022

Lễ tân block B1 Opal Boulevard

ĐĂNG NHẬP
Chưa có tài khoản? Đăng ký

BN

Sảnh ở block B1 Opal rất sang trọng và tinh tế, nhân viên bảo vệ sảnh B vô cùng lịch sự luôn.